Efekt motyla w komunikacji ONLINE

By Tomasz Wróblewski

Efekt motyla – czyli wrażliwa zależność warunków początkowych i wpływ pozornie nieistotnych zdarzeń na zmianę w procesie i na efekt końcowy.

Co to jest efekt motyla w komunikacji ?

Wrażliwa zależność nieznacznego braku spójności myśli wyrażanych słowami i emocji reprezentowanych przez mowę ciała Nadawcy dla zrozumienia jego intencji i konsekwencji w przyszłości.

Na pozór drobny brak spójności może przynieść niespodziewane skutki.

Dotyczy często sytuacji zawodowych, gdy nie ma bezpośredniej i bliskiej relacji pomiędzy Nadawcą i Odbiorcą.

W jaki sposób efekt motyla objawia się w komunikacji – a zwłaszcza w nowych czasach ONLINE ?

Jak unikać negatywnych konsekwencji efektu motyla w komunikacji z Twoim zespołem oraz z Klientami ?

Jak wykorzystać wiedzę o efekcie motyla, aby wzmocnić komunikację :

  • usprawnić działanie zespołu
  • zdobyć nowych Klientów
  • zdobyć lojalność Klientów
  • wyróżnić się na spośród konkurencji rynkowej

Chcesz wiedzieć jak od teraz pracować ze swoim zespołem, żeby właściwie wykorzystać fenomen komunikacji ? Jak uniknąć negatywnych konsekwencji i zbudować skuteczny model pracy w oparciu o wiarygodność i pewność w komunikacji ze swoim zespołem ?

Zapraszam do kontaktu, rozmowy i szkolenia ONLINE.