The tribal wisdom of the Dakota Indians

THE GUARDIAN (26 Nov 1999) “The tribal wisdom of the Dakota Indians, passed on from one generation to the next, says that when you discover that you are riding a dead horse, the best strategy is to dismount. But in modern business, because heavy investment factors are taken into consideration, other strategies are often tried with dead horses, including the following: 1. Buying a stronger…

Efekt motyla w komunikacji ONLINE

Efekt motyla – czyli wrażliwa zależność warunków początkowych i wpływ pozornie nieistotnych zdarzeń na zmianę w procesie i na efekt końcowy. Co to jest efekt motyla w komunikacji ? Wrażliwa zależność nieznacznego braku spójności myśli wyrażanych słowami i emocji reprezentowanych przez mowę ciała Nadawcy dla zrozumienia jego intencji i konsekwencji w przyszłości. Na pozór drobny brak spójności może przynieść niespodziewane skutki. Dotyczy często sytuacji zawodowych, gdy nie ma bezpośredniej i bliskiej relacji pomiędzy Nadawcą…

Sales Coaching – efektywna praca indywidualna i z zespołami

Sytuacja zmienia się dynamicznie. Czasy są nowe i nikt nie wie co będzie za trzy tygodnie, nie mówiąc już o długoterminowych planach i strategiach rozwoju biznesu na najbliższe trzy lata. Pewne jest jedno – nie wiemy w jakim świecie będziemy funkcjonować i co będzie stanowiło o przewagach konkurencyjnych. Bez wątpienia świat przemieszcza się z wersji analogowej – life do wersji digital – online. Przez ponad dwadzieścia lat zarządzałem sprzedażą i gdyby ktoś zapytał mnie…