Plemienna mądrość Indian Dakota

przez Tomasz Wróblewski

THE GUARDIAN (26 Nov 1999)

„Przekazywana z pokolenia na pokolenie plemienna mądrość Indian Dakota, mówi, że kiedy odkryjesz, że jeździsz na martwym koniu, najlepszą strategią jest zejście z niego.

W nowoczesnym biznesie, w którym bierze się pod uwagę czynniki związane z dużymi zrealizowanymi inwestycjami, często wypróbowywane są inne strategie dotyczące odkrycia martwych koni –  a w tym następujące:

1. Kupowanie mocniejszego bata.

2. Zmiana jeźdźców.

3. Grożenie koniowi zwolnieniem.

4. Powołanie komitetu ds. badania konia.

5. Organizowanie wizyty w innych obszarach, aby zobaczyć, jak tam jeżdżą na martwych koniach.

6. Obniżenie standardów, aby umożliwić włączenie martwych koni do dalszej jazdy.

7. Przeklasyfikowanie martwego konia jako „konia z upośledzeniem”.

8. Outsourcing osób do jazdy na martwym koniu.

9. Łączenie kilku martwych koni w celu zwiększenia prędkości.

10. Zapewnienie dodatkowego finansowania i / lub szkolenia w celu zwiększenia wydajności martwego konia.

11. Przeprowadzenie badania wydajności, aby sprawdzić, czy lżejsi jeźdźcy poprawią wydajność martwego konia.

12. Zadeklarowanie, że martwy koń jest obciążony mniejszymi kosztami i dlatego bardziej od innych koni przyczynia się do wyniku firmy.

13. Przedefiniowanie oczekiwanej wydajnościowych dla wszystkich koni.

14. Awansowanie martwego konia do pozycji nadzorczej ”

Mimo, że artykuł ukazał się wiele lat temu – wciąż mamy te same wyzwania. Teraz wręcz krytycznie ważne jest zarządzanie inwestycjami w ludzi.

Jak jest teraz Twoja strategia?

Czy masz czas i środki, które chcesz zmarnować?

Jakie działania mogą być teraz korzystne?

Jeżeli szukasz rozwoju – odpowiedzią jest analiza sytuacji i coaching w tych obszarach, które są krytyczne (zobacz poprzedni artykuł i odkryj korzyści z inwestycji (BLOG – 1 czerwca)