FACTS & FIGURES (ROI) – coaching i szkolenia – czyli mierzalny wpływ na biznes

przez Tomasz Wróblewski

Przeczytaj ten artykuł jeżeli interesuje Ciebie wzrost:

– efektywności 53%

– jakości 48%

– …i o wiele więcej

Coraz częściej zadawane pytanie w biznesie brzmi :  czy potrzebujemy szkolenia czy coachingu? Często je też słyszę i myślę, że wynika przede wszystkim z braku wiedzy i niepewności dotyczących ról jakie pełnią te różne procesy. Czego można oczekiwać po coachingu w porównaniu z dobrze znaną formą jaką są szkolenia.

Wokół coachingu jest wiele niejasności. Główne z nich to pytania: „czym faktycznie jest ten coaching?” i „jak działa coaching?”.  Rozmowy na ten temat pokazują mi, że osoby, które nie miały doświadczeń z procesem coachingowym posługują się uproszczonymi stereotypami – czasami porównuje do terapii, mentoringu lub widzi coaching jako proces doradczy. Większość tych osób nie wie czym jest coaching i jakie korzyści coaching daje biznesowi.

Celem szkolenia-często nazywanego warsztatami lub seminariami, jest proces nauczania. W efekcie uczestnicy zdobywają nową wiedzę i umiejętności. Warto dodać, że często nie jest to ani nowa wiedza ani nowe umiejętności , a jest to jedynie kolejne przypomnienie – ale o tym parę myśli później.

J.J.Britton w „Skuteczny coaching grupowy” wymienia charakterystyczne cechy SZKOLEŃ:

– nasycenie treścią,

– proces kierowany przez trenera,

– konkretne cele do zrealizowania przez uczestnika,

– program często przygotowany wcześniej i tylko dopasowany dla nowego klienta,

– koncentracja na nauce w sali wykładowej, a nie na zastosowaniu wiedzy w praktyce,

– w niewielkim stopniu kontynuacja po powrocie do życia zawodowego

Czym jest coaching ? (zacznijmy od definicji) (ICF definicja)

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Trenerzy pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

W swojej ponad 20 letniej praktyce w biznesie (jako sprzedawca, kierownik sprzedaży, dyrektor handlowy i dyrektor zarządzający) uczestniczyłem w ok. 40-50 różnego rodzaju szkoleniach. Były to różne procesy – zaczynając od 1-2 dniowych po procesy kilkumiesięczne. Z doświadczenia wiem, że często nie jest to nowa wiedza, a powtarzanie i ćwiczenie znanych już elementów lub procesów. Wiem także jak trudno jest nie powrócić do poprzednich nawyków i jak wcześniej czy później pracownicy wracają do pozycji wyjściowej. Co różni stan PRZED od stanu PO? Często jest to stan świadomości, który można opisać następującym stwierdzeniem: „Fajnie, że to ćwiczymy. My to już wiemy i dobrze, że teraz sobie to przypomnimy”.  Hm !?.

W rzeczywistości oznacza to, że środki zainwestowane w szkolenia w obszarach, w których skuteczniejszy byłby coaching, zamieniają się w nowe zachowania tylko na chwilę, a następnie wracają do stanu początkowego lub stanu początkowego plus (+). Praktyka oraz opracowania tematyczne wskazują, że są to dość nietrwałe zmiany.

Nie chcę być źle zrozumiany i nie mam zamiaru oświadczyć, że szkolenia nie są potrzebne. Są niezbędne gdy poznajemy nowe procesy, produkty i ćwiczymy metody pracy. Chcę pokazać jak wzmocnić efekt i jak nadać nowej wiedzy efekt prawdziwej zmiany. Coaching jest zawsze tam gdzie chcemy wywołać zmianę, utrwalić zachowania pracowników, poprawić relacje i poprawić efektywność pracy. Coaching to także narzędzie, które można wykorzystać w procesie szkoleniowym.

Dlaczego coaching?

Nowe czasy (covid-19 i post covid-19) i warunki ekonomiczne podpowiadają, że tempo powrotu gospodarczego i dalszy rozwój stają się kluczowym elementem dla uzyskania przewag konkurencyjnych i wykorzystania nowej sytuacji rynkowej. Podobnie jak w latach 2008-2009 także i teraz nadgryzane są fundusze przeznaczone na naukę i rozwój w firmach. Oznacza to, że efektywność metod rozwojowych staje się kluczowa. Jak kontynuować rozwój i nie „marnować” oraz nie przepłacać? Jak znaleźć najefektywniejsze metody?

Odpowiedzią jest zastosowanie coachingu, gdyż prowadzi do faktycznej zmiany i poprawy, a nie do mówienia o poprawie.

J.J.Britton wymienia argumentację biznesową na rzecz coachingu:

– większe efekty przy mniejszym nakładzie czasu i zasobów,

– wywołanie zmian,

– wykorzystanie wiedzy i mądrości grupy lub osoby (kto jest bliżej biznesu i ma większą o nim wiedzę jak nie pracownicy – czasami wystarczy zmienić ich perspektywę postrzegania aby „odpalić” race wiedzy i pomysłów),

– trwałość zmian

Coaching facts & figures

Wg dostępnych informacji szkolenie samo w sobie przynosi od 10% do 30% pożądanych efektów. Wszyscy wspaniale uczą się w czasie szkolenia, jednak pół roku później tylko niektóre działania są zrealizowane a zmiany są często nietrwałe i wracają do punktu wyjścia. (Od czego zależy trwałość zmiany – kolejny artykuł w przygotowaniu)

W ankiecie przeprowadzonej przez ICF Global Coaching Client Survey napisano, że zdecydowana większość (86%) firm potwierdziła, że  inwestycja w coaching co najmniej się zwróciła.

ROI dla firm jest sporo wyższe – mediana zwrotu z inwestycji wynosi 7-krotność wkładu początkowego. 19% firm wskazało ROI wynoszące co najmniej 50-krotność wkładu początkowego, a kolejne 28% odnotowało ROI wynoszące od 10- do 49-krotności nakładów początkowych.

Mediana osobistego ROI sugeruje, że osoby dążące do uzyskania korzyści finansowych mogą spodziewać się zwrotu wynoszącego 3,44-krotność inwestycji. (Wow!!!)

To jeszcze trochę o korzyściach – coaching dla biznesu

„The Manchester Review” (McGovern, Joyi inni (Maximazing the impact of executive coaching: behavioral change, organizational outcomes, and return on investment)

zwróciło uwagę, że interwencje coachingowe dla kadry menedżerskiej wywarły wpływ na działalność firmy i spowodowały wzrost:

– efektywności 53%

– jakości 48%

– siły organizacyjnej 48%

– obsługi klienta 39%

Jednocześnie nastąpił spadek:

– liczby skarg (34%)

– rotacji personelu (32%)   

Ponadto cytowany jest wpływ coachingu indywidualnego kadry menedżerskiej :

– poprawa relacji z podwładnymi 77%

– poprawa pracy zespołowej 67%

– wzrost zadowolenia z pracy 61%

– redukcja konfliktów 52%

Konkludując:

Coaching czy szkolenie?

Odpowiedź brzmi – zależy czego potrzebujesz – czy szukasz rozwoju, pogłębienia i trwałej zmiany czy wprowadzasz nową wiedzę do organizacji i uczysz produktów lub nowych procesów.

Coaching to nie takie sobie pogadanie i nie magia. To proces, który ma ogromny wpływ na rozwój biznesu. Daje maksymalne efekty przy niższym koszcie. Sprzyja zmianom kulturowym w firmach. Utrwala zdobytą wiedzę. Buduje wewnętrzny potencjał wiedzy. Coaching ma faktyczny i szybki wpływ na biznes.

Tomasz Wróblewski

W artykule wykorzystałem materiały w oparciu o J.J.Britton „Skuteczny coaching grupowy”