Dofinansowane szkolenia z kompetencji miękkich dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

przez Tomasz Wróblewski

?złóż wniosek do 11 grudnia 2020?

https://www.iab.org.pl/szkolenia/

Niniejszym mam przyjemność zaprosić na :

LEADERSHIP COACHING / COACHING MENEDŻERSKI na fundamencie zasad i standardów zawodu coach’a International Coach Federation (ICF).

W ramach PROGRAMU coachingowego SEKWENCJA KLIKNIĘĆ możliwe są trzy RODZAJE współpracy w nurcie coachingu ICF:

 1. Coaching indywidualny –TY i Ja
 2. Zajęcia zespołowe – dotyczy zespołów pracujących nad wspólnym tematem i konkretnym planem działania dla realizacji wspólnych celów
 3. Program grupowy – dotyczy wspólnego tematu i procesu dla uczestników grupy, które poprzez korelacje i wspólną pracę w czasie sesji osiągają indywidualne cele (mogą być to osoby z różnych organizacji).

Każda forma pracy coachingowej poprzedzona jest rozmową doprecyzowującą pomiędzy coachem a uczestnikiem programu, a w przypadku pracy zespołowej (uczestników z jednej firmy) z organizacją lub grupą uczestników (osób będących z różnych firm). Do efektywnej pracy konieczne jest poznanie stanu obecnego oraz pożądanego efektu coachingu.

JAKO Uczestnik programu SEKWENCJA KLIKNIĘĆ:

 • Zidentyfikujesz swoje mocne, słabe strony w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową, wyznaczysz cele własnego rozwoju oraz określisz sposób ich realizacji.
 • Pozyskasz informacje do oceny „nie mocy” (sytuacji kryzysowej), zidentyfikujesz zewnętrzne i wewnętrzne źródła „nie mocy” (kryzysu) i obszary, na które „nie moc” (kryzys) ma bezpośredni wpływ.
 • Zidentyfikujesz i przeanalizujesz mocne i słabe strony organizacji.
 • Podejmiesz wyzwanie konsekwentnego przywódcy (decyzje oparte na faktach i dowodach).
 • Opracujesz plan określając możliwe do wystąpienia ryzyka, działania zapobiegające ich wystąpieniu i minimalizujące ich wpływ na osiągnięcie zakładanych celów w przypadku ich wystąpienia oraz konieczne zasoby do ich wdrożenia.
 • Zastanowisz się jak najlepiej komunikować, wyjaśniać sytuację kryzysową podległym pracownikom i komunikować podjęte decyzje, jednocześnie przyjmując na siebie odpowiedzialność za ich wdrożenie i konsekwencje.
 • Wyznaczysz role i zadania adekwatnie do przyjętego planu wdrożenia, kluczowych kompetencji podległych pracowników i posiadanych zasobów, pamiętając jednocześnie o możliwości korekty przyjętego planu.

FORMA PRACY:

 • Spotkania lub sesje ON-LINE (w zależności od sytuacji epidemiologicznej), z wykorzystaniem dostępnych narzędzi interaktywnych
 • 60-90 min sesja coachingowa
 • Spotkania raz w tygodniu

Prowadzi TiM – Tomek (Wróblewski) i Mariola (Anoszczenko)