Co powinieneś wiedzieć jako Szef o komunikacji ONLINE

przez Tomasz Wróblewski

Co powinieneś wiedzieć jako Szef o komunikacji z Twoim zespołem w czasach niepewności i ONLINE

Komunikacja to proces kodowania i odkodowywania, który odbywa się pomiędzy Tobą i Twoim zespołem / członkami Twojego zespołu. Kodujesz myśli używając słów, tonu głosu, mimiki, mowy ciała i kontaktu wzrokowego.

Twój komunikat składa się więc z dwóch elementów – treści, którą przekazujesz i ekspresji niewerbalnej, która towarzyszy Tobie wraz z każdym wypowiadanym słowem i w ciszy pomiędzy wypowiedziami.

Celem, dla którego kodujesz swój komunikat jest skuteczne i właściwe odkodowanie przez Odbiorców. Odkodowanie odbywa się poprzez ocenę treści i ekspresji niewerbalnej użytych przez Ciebie. Dużą rolę odgrywa też osobiste doświadczenia odbiorcy – związane zarówno ze współpracą z Tobą, jak i „doświadczeniem życiowym”. Bez wątpienia masz wpływ na to co nazwałem doświadczeniem ze współpracą z Tobą. Dotyczy to przede wszystkim wiarygodności i tego wszystkiego co jest osobistym otoczeniem – „aurą” Twojej osoby jako Szefa.

Reakcja na komunikat / feedback potwierdza zrozumienie komunikatu. Potwierdza – jak Odbiorca zrozumiał, co zrozumiał. Pamiętaj, że feedback to także komunikat – tym razem skierowany do Ciebie. Znajdziesz w nim emocje towarzyszące zrozumieniu Twojego komunikatu. Czytaj feedback – na tym polega partnerska rozmowa. Jeżeli przekazujesz zadania do wykonania –  feedback odpowie na pytanie czy masz szansę na osiągnięcie celu.

Wiarygodność przekazu zależy od spójności myśli wyrażanych słowami – treści i emocji wyrażanych mową ciała – mimiki, tonu głosu, kontaktu wzrokowego. Składniki w różnym stopniu wpływają na wiarygodność przekazu – mowa ciała i ton głosu mają kluczowe znaczenie dla odczuć Odbiorcy. Brak spójności komunikatu przechyla szalę w kierunku ekspresji niewerbalnej. Nie ma znaczenia, czy to jest komunikat DO, czy komunikat OD (feedback). Dla przyszłej realizacji celu nie ma znaczenia czy to Twój zespół lub czy to Ty nie zrozumiałeś komunikatu.

Żyjemy w czasach niepewności i nieprzewidywalności (VUCA) oraz w świecie transformacji cyfrowej i komunikacji ONLINE.

Odpowiedzią na niepewność jest wizja działania, klarowność komunikacji i szybka adaptacja Twoja jako Szefa, aby Twój zespół podążył z Tobą we właściwym kierunku.

Świat ONLINE – to świat komunikacji werbalnej bez wsparcia mowy ciała lub z mową ciała online.

To co budują nasze mózgi w miejscu rzeczywistego obrazu – to wizja powstająca na fundamencie słyszanych i wyobrażanych obrazów. Jesteś szefem „malowanym”, a barwy, kontekst i miara wrażeń zależą od Ciebie. Nic samo się nie dzieje.

Chcesz wiedzieć jak od teraz pracować ze swoim zespołem, żeby właściwie wykorzystać fenomen komunikacji ? Jak uniknąć negatywnych konsekwencji i zbudować skuteczny model pracy w oparciu o wiarygodność i pewność w komunikacji ze swoim zespołem ?

Zapraszam do kontaktu, rozmowy i szkolenia ONLINE.