Associate Certified Coach

przez Tomasz Wróblewski

To dla mnie wspaniałe uczucie, doświadczenie i ciekawość przyszłości w przyznanej mi w październiku akredytacji ICF.

Coaching to wspaniały i kreatywny proces. Po ponad 20 latach doświadczenia w zarządzaniu zespołami mogę wykorzystać zdobytą wiedzę i w profesjonalny sposób pomagać zarówno indywidualnym osobom, jak i zespołom.

Poprawiam efektywność Waszego działania.

Zapraszam,

Tomasz Wróblewski